Cirkel van Veerkracht

De Cirkel van Veerkracht

als waardenkader en toetssteen

Vertrekkend vanuit onze identiteit als Don Boscoschool willen inzetten op het welzijn van onze jongeren. We gaan voor onderwijs op maat en voeden op naar de vier fundamentele kwaliteiten.

 • Vrijheid
 • Verbondenheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Zingeving .

We vertalen deze vier opvoedingsdoelen in vier universele noden en symboliseren deze in de

‘Cirkel van Veerkracht’
 • Belonging = verbondenheid
 • Mastery = meesterschap
 • Independence = onafhankelijkheid
 • Generosity = vrijgevigheid

De cirkel van veerkracht is een universeel waardenkader waarbij we uitgaan van het gegeven dat een kind, een jongere, een mens, zich maar emotioneel in evenwicht zal voelen wanneer vier universele noden beantwoord worden:

 • Verbondenheid: een mens kan pas groeien als hij zich verbonden weet
 • Meesterschap: mensen groeien vanuit het besef iets te kunnen
 • Onafhankelijkheid elke persoon heeft nood aan ruimte om eigenheid op te bouwen,
 • Vrijgevigheid: zorg voor zichzelf en voor de andere  is onontbeerlijk

Dit waardenkader is voor onze school een toetssteen voor de werking. In de mate dat voldaan kan worden aan deze vier noden ervaren de medewerkers en de jongeren veiligheid en rust en komt ruimte vrij om echt tot leren te komen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

De cirkel van veerkracht is een belangrijk onderdeel van onze keuze voor een herstelklimaat en het afzweren van een eerder sanctionerende repressieve aanpak

De Cirkel van Veerkracht 2021