Missie

 

Wij willen jongeren vormen tot deskundige beroepskrachten in de verzorgingssector (studierichting verzorging), de dienstensector (studierichting organisatiehulp) en de creatieve sector (studierichting publiciteit en illustratie). Daarbij is het zoeken naar een geschikt opleidingstraject een must.

Daarnaast willen wij, als katholieke dialoogschool en in de geest van Don Bosco, jongeren begeleiden in hun groei naar volwassenheid zodat ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor zichzelf, op de werkvloer en in de samenleving.

De visie

De Cirkel van Veerkracht