Begeleidingsdomeinen

De zorgteams in Don Bosco Groenveld en Don Bosco Groenveld plus zetten in op de vier begeleidingsdomeinen:

 • De onderwijsloopbaan
 • Leren en studeren
 • Psychisch en sociaal functioneren
 • Preventieve gezondheidszorg

Leerling zijn in Don Bosco Groenveld is meer dan ‘leren en studeren’, het is optimale kansen krijgen om jezelf in alle facetten te kunnen en mogen ontplooien. Het uitgebouwde zorgbeleid legt dan ook de focus niet enkel op het ondersteunen bij het leerproces, maar gaat er ook niet aan voorbij.

Dit zijn onze invalshoeken:

 • Het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan
  heeft tot doel onze leerlingen te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om ook inzicht te verwerven in de organisatie en de mogelijkheden binnen het onderwijs, de mogelijkheden om een opleiding te volgen en de arbeidsmarkt. Op deze wijze helpen we onze leerlingen adequate keuzes te leren maken, op school en daarbuiten.
 • Het begeleidingsdomein leren en studeren heeft
  tot doel het leren van onze leerlingen te optimaliseren
  en hun leerproces te bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen. Het coachen, het aanbieden van begeleide avondstudie zijn slechts enkele voorbeelden van ons aanbod.
 • Het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren heeft tot doel het welbevinden van onze leerlingen te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerlingen op een spontane en vitale manier tot leren kunnen komen en zich kunnen ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene. We bouwen dan ook permanent aan een veilige leer- en leefomgeving voor elke leerling.
 • Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces
  op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren. De samenwerking met de thuiscontext en het CLB is hierbij een sterk ondersteunende factor

 

Enkele links naar de onderdelen van onze zorg op maat:

Onze zorgteams

Onze methodische aanpak