Methodisch handelen

Don Bosco Groenveld

een herstelgerichte en verbindende school

In Don Bosco Groenveld en Don Bosco Groenveld Plus nemen we gerichte initiatieven om aan al onze leerlingen gelijke opvoedingskansen en kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Het doel is jongeren op te leiden tot deskundige beroepskrachten en daarbij is het zoeken naar een geschikt opleidingstraject een must. We willen jongeren ook  begeleiden in hun groei naar volwassenheid zodat ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor zichzelf, op de werkvloer en in de samenleving.

We benaderen hen daartoe als een uniek wezen, met een originele persoonlijkheid en bieden hen kansen om te geloven in zichzelf en de ander.

Met het oog op deze integrale opvoeding zetten we niet enkel in op kwaliteitsvol onderwijs, maar zetten we even sterk in op het welzijn van onze jongeren en  alle medewerkers.

We hebben onszelf de opdracht gegeven om te bouwen aan een verbindende en herstelgerichte school. Dit permanent streven realiseren we vandaag door een methodische aanpak.

* LSCI als interventiemethodiek

* Werken met een duidelijk stappenplan voor leerlingen en medewerkers

* Een aangepaste infrastructuur

* Handelingsplanmatig werken

* Proactief cirkelen

* Begrijpend tekenen