Toeza

Toeza staat voor ‘toezicht zonder aandacht’

Het is een ruimte waar leerlingen terecht kunnen wanneer ze nood hebben aan rust, aan reflectie, aan ondersteuning. De aandacht die ze er zullen krijgen, krijgen ze op hun ritme en wordt aangeboden door één van de leden van het zorgteam. Het doel van deze rustpauze is om na te gaan wat het moeilijk maakt in het klasgebeuren en wat nodig is om opnieuw tot leren te kunnen komen. Leerlingen krijgen er tools aangereikt om hun gedrag zelf te leren reguleren en hun gevoelens niet te uiten in grensoverschrijdend gedrag. Onderzoek toont aan dat dit de leerkwaliteit enorm ten goede komt. Dit is geen vlucht, maar een adempauze om dan verder te kunnen functioneren op een hoger niveau.

TOEZA boekje voor leerlingen 2020