Begrijpend tekenen

 

Begrijpend tekenen is een techniek om gesprekken en uitleg te visualiseren, bv. informatie, een moeilijke situatie,  gevoelens, gedragspatronen, keuzemogelijkheden, sociale vaardigheden, gedachten, … 

We gebruiken deze techniek tijdens ondersteuningsmomenten en gesprekken met leerlingen, en ook tijdens overlegmomenten met ouders, collega’s en externen. Het gebruik van deze techniek verhoogt de focus tijdens het gesprek en maakt het doel voor alle betrokkenen helder en éénduidig.

Tekenen tijdens een gesprek, vertraagt het gesprek. Leerlingen krijgen zo meer tijd om te verwerken wat wordt gezegd. Vluchtige woorden worden vastgelegd op papier met een beeld. De boodschap of het verhaal blijft zichtbaar aanwezig. Je hebt de mogelijkheid om te verwijzen naar een eerder moment in het gesprek,  je kan gemakkelijk nagaan of je elkaar op dezelfde manier begrijpt, en ontbrekende informatie snel opsporen.

Waarom:

– 75% van de informatie die we verwerken is visueel. Ons brein is gewend om dit soort informatie te verwerken. Een tekening laat ons brein dus werken. Onze hersenen moeten betekenis geven aan het symbool/de tekening en daarom is het makkelijker om visuals te onthouden dan woorden.

– Een beeld blijft in je hersenen hangen, het is makkelijker terug te halen.

– En de beste reden waarom het werkt: hoe minder perfect de tekening is, hoe harder je hersenen moeten werken. Het moet de ontbrekende stukjes invullen. Dit maakt je meer betrokken, geëngageerd en daardoor krijgt de tekening meer betekenis.

Eén beeld kan veel woorden omvatten. Eén beeld onthouden is gemakkelijker dan veel woorden onthouden.

Links naar de andere onderdelen van onze methodische aanpak: