LSCI

LSCI

als methodische en herstelgerichte aanpak

“An eye for an eye makes the whole world blind.”

Mahatma Gandhi

Life Space Crisis Intervention’ (LSCI) is een methodische, verbale interventiemethodiek voor kinderen en jongeren in crisis.

Het is een methodiek om hen te ondersteunen wanneer ze overmand worden door emotie, wanneer hun gedachten en gevoelens geuit te worden in grensoverschrijdend en/of (zelf-) destructief gedrag

LSCI levert een methodiek om gericht met emotie om te gaan, de relatie op te bouwen en het zelfdestructief gedrag te kantelen. Via het systematisch doorlopen van de LSCI-fasen worden conflicten gehanteerd als leermoment, eerder dan ze te willen vermijden. De uiteindelijke doelstelling is het kind of de jongere tot zelfregulerend gedrag te brengen.

Het gebruik van LSCI als methodiek vormt een rode draad in het zorgbeleid van onze school.

De school kiest bewust voor een  herstelgericht beleid

Hiertoe nam de school volgende initiatieven:

 proactief consequent inzetten op het versterken van relaties

  • de school hanteert duidelijke uitgangspunten en waarden die door alle medewerkers uitdrukkelijk voorgeleefd worden
  • de school hanteert duidelijke afspraken, ook rond de omgangsvorm. Deze afspraken zijn verwoord in een stappenplan voor alle medewerkers én jongeren
  • wanneer het welbevinden van de jongere het leren onmogelijk maakt, dan kan men preventief terecht in één van de uitgebouwde vluchtheuvels. Daar wordt men op een methodische wijze begeleidt naar een terugkeer naar de klas
  • wanneer het dan toch fout loopt dan wordt de conflictsituatie of de crisis aangegrepen als leerkans.

Herstel staat haaks op het afdwingen van excuses. Dankzij de methodiek leggen we samen het verband tussen het gestelde gedrag en de gedachten en gevoelens die het gedrag sturen.

Door het voeren van een herstelgesprek ontdekken jongeren dat, ook na een crisissituatie, relaties kunnen hersteld worden en stimuleren we het empathisch en oplossingsgericht vermogen.

In onze school zijn ruim 70% van de medewerkers opgeleid in deze methodiek en de school verzorgt vormingen voor andere organisaties met drie, aan haar school verbonden, LSCI trainers, opgeleid aan het LSCI instituut Washington DC.

LSCI opleidingen

De links naar de andere onderdelen van onze methodische aanpak

* Werken met een duidelijk stappenplan voor leerlingen en medewerkers

* Een aangepaste infrastructuur

* Handelingsplanmatig werken

* Proactief cirkelen

* Begrijpend tekenen