Proactief cirkelen

Proactief cirkelen

“If people stand in a circle long enough, they’ll eventually begin to dance” George Carlin

 Wij kiezen als school resoluut voor een herstelgerichte aanpak. Deze aanpak dient steeds integraal te zijn, waar proactie, preventie en curatie hand in hand gaan. Wij zijn er van overtuigd dat proactief cirkelen dé geschikte werkvorm is om een warm en veilig leefklimaat te creëren, wat we zien als noodzakelijke voorwaarden binnen een herstelgericht klimaat.

Cirkels creëren een sfeer van verbondenheid waarin we met een open hart kunnen spreken en luisteren naar elkaar. Het doel van cirkelen is dan ook verbondenheid creëren. We willen relaties opbouwen, onderhouden of, indien nodig, herstellen. We leggen hierbij de nadruk op gelijkwaardigheid, respect en waardering.

We stellen vast dat wanneer er regelmatig gecirkeld wordt in een klas dit invloed heeft op het algemeen leefklimaat. Het groepsklimaat wordt positief bevorderd en op die manier worden conflicten en spanningen automatisch gereduceerd.

We deinzen er niet voor terug om naast met klasgroepen ook met collega’s te cirkelen. Op een klassenraad, een teamvergadering of een intervisie kan cirkelen heel betekenisvol zijn.

Iedereen komt aan bod wat het gevoel van gelijkwaardigheid versterkt, er wordt gesproken op een positieve manier waardoor we niet kunnen vervallen in een klachtenbank, goede praktijken worden zichtbaar gemaakt voor elkaar, niemand hoeft zich aangevallen te voelen.

We geven mee dat de magie van het cirkelen enkel kan ervaren worden als men zich houdt aan enkele belangrijke basisafspraken:

  • We werken altijd met cirkelopstellingen
  • Iedereen krijgt evenveel het woord
  • Boodschappen worden kernachtige geformuleerd
  • We reageren niet op wat anderen zeggen
  • We praten altijd respectvol
Links naar de andere onderdelen van onze methodische aanpak: