Stappenplan

Het welzijn van de leerlingen en de medewerkers is een belangrijke maatstaf binnen ons schoolbeleid.

We zijn ons er terdege van bewust dat we als school garant dienen te staan voor het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs; en dit doen we. We zijn er ons daarentegen ook terdege van bewust dat het welbevinden van onze leerlingen een uiterst belangrijke voorwaarde is om tot leren te kunnen komen. Vandaar dat we alles in het werk stellen om onze school uit te bouwen tot een veilige en aangename leef- en leeromgeving. Dit kan de leerkwaliteit enkel maar bevorderen.

Alle medewerkers zijn er dan ook in geoefend om signalen van onwelbevinden snel te detecteren, deze ernstig te nemen en methodisch te handelen. Deze aanpak is structureel ingebouwd in de werking en vertaald in het stappenplan. Deze aanpak ondersteund jongeren in hun groei naar zelfregulerend gedrag en om onwelbevinden niet uit te drukken in grensoverschrijdend gedrag. Ons doel is zelfregulerend op waarden gebaseerd gedrag. 

stappenplan 2020

De links naar de andere onderdelen van onze methodische aanpak

* Een aangepaste infrastructuur

* Handelingsplanmatig werken

* Proactief cirkelen

* Begrijpend tekenen