Zorgteams

In Don Bosco Groenveld en in Don Bosco Groenveld plus kunnen jongeren en hun ouders rekenen op de professionele ondersteuning van multidisciplinaire teams die het zorgbeleid van onze school dagelijks vertalen naar het schoolleven.

Voor de reguliere werking staan Martine Lavers, Mari Nietvelt en Natalie Francq steeds klaar om onze jongeren te beluisteren en samen te zoeken naar optimale kansen om het leven en leren in de school alle kansen te geven. Met hun achtergrond als opvoeder, psycholoog en pedagoog weten zij deskundig in te gaan op hulpvragen. Dit team werkt samen met collega Hanne Vanden Bempt die in het bijzonder ondersteuning biedt op het domein ‘leren en studeren’. Samen met meerdere partners zet zij in op het bevorderen van de leer- en studeervaardigheden. Daarnaast werkt het zorgteam met het Centrum Leerlingbegeleiding, verbonden aan de school. 

In Don Bosco Groenveld plus vormen 4 paramedici en een groep ondersteuners het multidisciplinaire zorgteam. De samenstelling van dit team met daarin een ergotherapeute, orthopedagogen, opvoeder en leerkrachten staat borg voor professionele leer – en leerlingbegeleiding.

De paramedici zijn Dorien Vanderwegen, Sonja Nijs, Karlien Engelen en Barbara Roose. 

Deze zorgteams komen wekelijks samen met de CLB medewerker en directie van de school om zo de leer- en leefkwaliteit voor leerlingen waar mogelijk te optimaliseren.

We geloven in een nauwe samenwerking en open communicatie met ouders en externe partners.

Enkele links naar de onderdelen van onze zorg op maat:

De vier begeleidingsdomeinen

Onze methodische aanpak